Aum Jay Shri Nir.Mala Ma

Aum Jay Shri Nir.mala Ma (x2)
Sahastr. Swamini Mata (x2) (Chorus)
Jwala Jagadamba
Aum Jay Shri Nir.mala Ma

Jag. Janani Jag. Mata )
Nir.mal. Rup. Dhara )
Ma, Nir.mal. Rup. Dhara )x2
Bhakt. Vatsala Dev (x2)
Abhinandan. Tera
Aum Jay Shri Nir.mala Ma

Keshar. Chandan. Akshat. Shriphal. )
Pujan. Ko Lae )
Devi, Pujan. Ko Lae )x2
Dhup Kapur. Jala Kar
Teri Jyot. Jala Kar. (x2)
Ar.Ti Nit. Gae
Aum Jay Shri Nir.mala Ma

Shankh. Mrudang. Baje Angan. Me )
Nir.mal. Jyot. Jale )
Ma, Nir.mal. Jyot Jale )x2
Dhanan Dhanan Dhante Baje (x2)
Sur.gan. Dhyan. Dhare
Aum Jay Shri Nir.mala Ma

Jawa Phul. Shri Charan. Kamal. Par. )
Ar.Pan. Nity. Kare )
Ma, Ar.Pan. Nity. Kare )x2
Swar. Mala Me Gunthi (x2)
Ved. Dhwani Uchare
Aum Jay Shri Nir.mala Ma

Teri Krupa Mehair. Ne Mata )
Bhav.Bhay. Se Tara )
Ma, Bhav. Bhay. Se Tara )x2
Moksh. Pradayini Mata (x2)
Tu Nir.mal. Dhara
Aum Jay Shri Nir.mala Ma

Sahaj. Yogini Mata )
Mamata Ki Pratima )
Devi, Mamata Ki Pratima )x2
Dasau Dishae Gati (x2)
Teri Gun. Garima
Aum Jay Shri Nir.mala Ma

Adishakti Kundalini Tu Hi )
Asht. Siddhi Data )
Ma, Asht. Siddhi Data )x2
Sevak. Ayo Sharan. Ap.Ki
Balak. Ayo Sharan. Ap.Ki
Laj. Rakho Mata
Aum Jay Shri Nir.mala Ma

Shri Mata Ji Ki Ar.Ti )
Jo Koi Nar. Gave )
Ma, Jo Nit. Uth. Gave )x2
Sahaj. Yog. Dharan. Kar. (x2)
Mukti Path. Pave
Aum Jay Shri Nir.mala Ma

Aum Jay Shri Nir.mala Ma (x2)
Sahastr. Swamini Mata (x2)
Jwala Jagadamba
Aum Jay Shri Nir.mala Ma