Marathi

1 Namostute ♪ ✓
1a Akhil Jagat Janani
2 Amhi Bi Ghadalo
2a Bhavani Dayani
3 He Adi Ma, He Anti Ma ♪ ✓
3a Jaganmata Jagadishvari
4 Bhaiyakayataya
4a Dei Mate Tav Padi Asara
5 Vandan Karuya Matajila
6 Jog Wa (1)
7 Jog Wa (2)
8 Tujhach Mataji Pare
9 Bhagawati Naman
10 Amuchya Dhami Arlya
11 Hasat Ali Nirmal Ai
12 Sagun Sajire Rup Gojire
12a Yahuni Magane Kai, Mate
13 Adimaya
14 Amhi Matajinchya Char nasi Alo
15 Ughad Sahastrar Mate
16 Powada
17 Tuzhya Darshane Pavan Zhalo
18 Krutarth Pandurang
19 Devi Mala
20 Adimaya Ambabai
21 Gondharl Mandila
22 Matajinche Swapna
23 Namo Namo Maria
24 Satvashali Mauli
25 Mahur Gadawari
26 Lakshmi Ali
27 Mauline Thothavile Daar
28 Parabrahmha Deva
29 Laharla Sahazacha Pataka
30 Brahma Shodhile, Brahmand Mirlale
31 Dekhila Vandila
32 Mataji Tumchi Daya
33 Maharashtr Desha
34 VandNa, VandNa
35 Ambe, De Maz Ashirvad
36 Tujhya Pujani
37 Naman Nirmala Mata
38 Mateche Gondhari
39 Gondhal Mandila
39a Amhi Gondhali Gondhali
41 Payala Naman
42 Jivan He Tav Char Ni
43 Prabhu Mazha Mala Jevha
44 Kadhi, Kadhi
45 Omkar Pradhan Rupa Ganeshanche
46 Omkar Swarupa
47 Tuzhe Rup Pahuniya ♪ ✓
48 Nirmala, Kiti Varanavi Tujhiga Stuti ♪
49 Andhar Phar Ahe
50 Pratham Tula Vandito
51 Gajanana Shri Gan Raya ♪
52 Gan Nayaka Shubh Dayaka
53 Zulzul Vahe
54 Maran Tse Mele
55 Guru Totz Manavi Khara Mazha ♪
56 Shri Hanuman Stuti
57 Guru Ek Jagi Trata
58 He Prem Murt Jagi Ale
59 Keshava Madhava ♪
60 He Govinda ♪
61 Shri Mataji Vandu Tav Char Na ♪
62 Shri Ganesha Kinaryala Lau
63 Vrindavani Venu ♪
64 Maven Nayani Anand
65 He Prabho
66 Avataruni Mate, Kaliyugi Hya
67 Dhyan Te Rangerle Sahasrara Dwari
AS-8 Tsala Cabella Pujela
AS-9 Nasik Jogawa
AS-10 Saang Saang Bholanath
AS-11 Jai Bola Nirmala Mata Ki
AS-12 Tujhya Daarashi Alo, Tujhya Darbari Alo

Nirmalanjali Bhajans

152/85 Jagi Taarak Janma Ala (Shri Jesus Bhajan)