Jay. Jay. Nirmala Ma

Chorus:
Jay. Jay. Nirmala Ma
He Jay. Jay. Nirmala Ma
Adi Shakti Mataji, Adi Shakti Mataji
Moksha Pradayini Ma, Aum Jay. Jay. Nirmala Ma

Tum. Ho Vishwa Ki Ma
Shakti Kundalini, Ma, Shakti Kundalini
Nava Jivan. Dilayo, Nava Jivan. Dilayo
Aj. Hame Janani, Aum Jay. Jay. Nirmala Ma

Mahima Bari Hai Ma Ki
Jo Iccha Kiye, Ma, Jo Iccha Kiye
Kundalini Bhi Jagruti, Kundalini Bhi Jagruti
Kshan. Me Ho Jaye, Aum Jay. Jay. Nirmala Ma

Sahaj. Yog. Hi Karan.Nir.mal.
Avatar, Ma, Nir.mal. Avatar
Ap.Ki Krupa Jo Hove, Ap.Ki Krupa Jo Hove
Pal. Me Balak. Par, Aum Jay. Jay. Nirmala Ma

Sahastrar. Swamini Ho Tum.
Prem. Pradayini Ma, Prem. Pradayini
Ag. Man. Satya Yug Ka, Ag. Man. Satya Yug Ka
Krupa Teri Janani, Aum Jay. Jay. Nirmala Ma