Shri Mangalagaurichi Arti

Jay Devi Mangalagauri
Owalin. Soniyatati
Ratnanche Dive Manikanchya Vati
Hireya Moti Jyoti

Mangalamurti Upajali Kartha
Prasanna Zhali Alpayushi Raya
Tishthali Rajyabarli
Ayopan. Dyavaya

Pujela Ga Aniti Jaijaichya Karlya
Sola Tikati Sola Durva
Sola Parichi Patri
Jai Jai Abulya
Shevanti Nagachanphe
Parijatake Manohare
Gokarn. Mahaphule
Nandete Tagare
Pujela Ga Anili

Saliche Tandul. Mugachi Dal.
Alani Khichadi Randhiti Nari
Apulya Patilagi
Sewa Kariti Phar.
Dumdume Dumdume Vajantri Vajati
Karlavi Kankarne Gaurila Shobhati
Shobhati Bajuband.
Kani Kapanche Gabe
Lyayili Amba Shobhe

Nhauni Makhuni Mauni Bas.Li
Patavachi Chorli Kshirodak Nes. Li
Swachha Bahat. Houni
Amba Puju Lagali

Soniyache Tati Ghatilya Pancharti
Madhye Ujarlati Kapurachya Vati
Kara Dhup. Dip.
Ata Naivedya Shadras. Pakvanne
Tarta Bhara Bane

Lavalahe Tighe Kashisi Nighali
Mauli Mangalagaur. Bhijvun. Visarali
Maguti Paratuniya Ali
Amba Swayambhu Dekhili
Deul Soniyache
Samb Hireyache
Karlas Matiyancha
Jay Devi Mangalagauri
Owalin Soniyatati