Aya Mata Ka Pujan Din aaya

Chorus:
Shraddha bhakti nyana karam. sab
Ma char.no me rak.do
Shiva Shakti rupi Mata Bhavani
Tav. char.no me sharan. Do
Ma tav.char.no me sharan. Do (x2)
Aya Mata ka Pujan dinaya }
Shivaratri ka anand. chaya } (x2)

Maharadni bhakti priya kima heema }
Sakal Brahmand. Gaye } (x2)
Vishwa Kundalini jagrut. karata }
Ma Nirmal Kehelaye }(x2)
Nirananda dayini Mukti dayini
Ma Nirmal ko sawaro
Ma Trigunatmika, He Mata Ambika
Teri jay jay kar. ho, Ma (x3: 1:Men, 2:Ladies, 3:All)

Adishakti Ma Kal.ki ka Paavan }
Avatar. kaliyug samhare }(x2)
Sahaj. Yog. ki Ma-ta Akula }
Nav.yug Satyayug jagaye }(x2)
He Nyana dayini Bhakti dayini
Ma Nirmal ko sawaro
He Nitya Mukta Shamatmika
He Mahadevi jaya ho (x3: 1:Men, 2:Ladies; 3:All)