Bhar.De

Bhar.De It.Ni Bhakti, Ma… Mere Ang. Ang. Me (x2)

Jaise Ram. Ke Baj.Rang. Me, Ma (x2) (Chorus)
Baj.Rang. Me, Baj.Rang. Me…
Bhar.De It.Ni Bhakti, Ma… Mere Ang. Ang. Me
Bhar. De It.Ni Priti Ma

Jit.Na Pani Sagar. Me(x3)
Kami Nahi Hogi Tabhi (x2)
Tanik Tere Pyar. Ke Sagar. Me…
Pyar. Ke Sagar. Me

Bhikh. Tu It.Ni De De, Ma
Meri Maili Chadar. Me(x3)
Dar.Pan. Har.Pal. (x2)
Dekho Tere Sat. Sang. Me…
Sat.Sang. Me…

Bhar.De Har. Ek. Bagh. Ko, Ma (x2)
Pyar. Ke Phul. Kaliyo Se(x2)
Mehak. Teri Hi Aegi Tab. (x3)
Sadak. Se Galiyo, Galiyo Se…

Lagun. De Aisi, Mataji
Lagun. De Aisi
Lagun. De Aisi, Mataji
Jaise Raddha Ko Shyam. Se(x2)
Shraddha De Aisi, Mataji
Jaise Shab.Ri Ko Ram Se, Shab.Ri Ko Ram… Se