Bolo Adi Shakti Shri Mataji

Chorus:
Bolo Adi Shakti Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Ki Jai }
Maha Lakshmi, Maha Saraswati, Maha Kali Ki Jai } (x2)
Maha Lakshmi Ki Jai, Maha Saraswati Ki Jai Maha Kali Ki Jai !
Bolo Adi Shakti…

Ma Bhakti Priya… , Ma Nishka Ma (x2)
Hay Nirguna Ma… , Nishpapa Ma (x2)
Sara Brahmand. Hai Jisme Racha Nirmal Ki Jai (x2)
Maha Lakshmi, Maha Saraswati, Maha Kali Ki Jai (JAI!)

Ma Nishkala… , Ma Nirmala (x2)
Shri Mataji… , Nirantara (x2)
Brahma Vishnu Shiv. Shakti Ma Nirmal. Ki Jai (x2)
Maha Lakshmi, Maha Saraswati, Maha Kali Ki Jai (JAI!)

Ma Nirlepa… , Niranjana (x2)
Mahadevi Ma… , Hai Mahamana (x2)
Sukh. Kar.ta Ma, Dukh. Harta Ma Kal.ki Ki Jai (x2)
Maha Lakshmi, Maha Saraswati, Maha Kali Ki Jai (JAI!)

Mahamaya Ma… , Jag. Janani Ma (x2)
Shubh. Kar.ni Ma… , Dukh. Harini Ma (x2)
Bolo Vishwa Dharini Sahaj. Dayini Ma Ki Jai (x2)
Maha Lakshmi, Maha Saraswati, Maha Kali Ki Jai (JAI!)