Bolo Shiv. Shiv. Shambhu bam bam bam

Chorus:
Bolo Shiv. Shiv. Shambhu bam bam bam (x4)
Are gao re, ye nam har.dam, ye nam har.dam
Jab.tak. hai bhayi dam me dam, bhayi dam me dam
Bolo Shiv. Shiv. Shambhu bam bam bam (x4)

He Pralayankar., bheem. Bhayankar.
He Prabhu Shankar. swami (x2)
He Vishveshwar. He Parameshwar.
Ishwar. Antar.yami (x2)
Ye dhun. hai…., uttam anupam, uttam anupam,
Sare jag. ke yahi peeta param, yahi peeta param

Shiv. akam. hai, Dayadham. hai,
Shiv.kanam. hai Saiyam (x2)
Shiv.ji hai Mukti, Shiv.ji hai Shakti
Shiv.ji hai Bhakti ka Sangam (x2)
Shiv.mahima mat. sam.jo kam, mat. sam.jo kam,
Mit. jayenge duniya ke gam, duniya ke gam