Deneko Var.Dan

Dhyan. Rahe Kabhi Na Chod.Na (x2)
Sahaj. Dharan. Hai Dhyan.

Chorus
Devi Nirmala Yaha Padhari
Deneko Var.Dan., Re
Yaha Padhari, Re, Dene Var.Dan., Re (x2)

Vimukt. Ham. Me Tore Hai Bandhan. }
Jat. Pat. Ke Rahe Na Lanchan. } (x2)
Tan. Man. Ar.Pit. Ham. Sab. Bhavik. (x2)
Vishwa Dharm. Ki Jyot. Jagane (x2)
Jivit. Panch. Pran

Hame Mili Hai Antahprer.Na }
Dhyan. Yog. Ki Divya Dhar.Na } (x2)
Vanchit. Hamari Puran. Kamana (x2)
Bin. Mange Hi De Devi
Hamare Bhag. Ka Dhyan

Sharan Agat. Ham Sare Balak. (x2)
Devi Ma Hai Palak. Chalak. (x2)
Disha Disha Me Gunj. Raha Hai (x2)
Devi Nirmala, Devi Nirmala
Shri Mata Hai Jag Ka Dhyan