He Ma! Adi Kundalini

Chorus:
He Ma! Adi Kundalini Gauri Ma
Adishakti, Ma Jagadamba!

Karuna-Mayi Ma! Ki Hai Krupa Tune!
Yog. Sahaj. Lakar, Atam-Bodh. Diya
(x2)

Aham. Samar.Pan. Shri Charano Me Kiya
Chitanya Bahakar, Nav. Jivan. Hai Diya
(x2)

Jivan. Gyan. Jo Ham.Ne Ekatr. Kiya
Daivi Gyan. Dekar, Bhram. Se Mukt. Kiya
(x2)

Pich.Le Kar.Mo Ke The Sanskar. Bhare
Atm.-Bodh. Se Hi Kshan. Me Dur. Hue
(x2)

(Hindi 22)