Isi Liye

Sat. Janam. Jo Punya Kiye Hai }
Saf. Lo Hue Sar } (x2)

Chorus:
Isi Liye Mataji Ham. Ko }
Darshan. Hue, Tumhare } (x2)

Sat. Janam. Jo Punya Kiye Hai }
Saf. Lo Hue Sare } (x2)
Is. Liye Mataji Ham. Ko }
Darshan. Hue, Tumhare } (x2)

Dukhiyo Ka Dukh. Dur. Kare Tu, }
Ma Nir.mal. Devi } (x2)
Ham. Sab. Ka Up. Kar. Kare Tu, }
Shanti Sukh. Devi } (x2)
Sab. Dharmo Ko Chor. Sharan. Me (x2) }
Aye Sharan. Tumhare } (x2)

Aham Bhav. Ko Chor., Tumhare }
Sharan. Sharan. Ata } (x2)
Bhav.Sagar Ke Dukh.-Sukh. Se Vaha }
Purn. Paar. Hota } (x2)
Na Andhi Ho, Na Ho Tufa (x2) }
Sankat. Phul. Jae } (x2)

Kundlaini Ko Jagrut. Kar.Ke }
Mere Pap. Haro } (x2)
Dekar. Mangal. Ashirvad. Tum }
Pavan. Mujhe Karo } (x2)
Janam.-Maran. Ke Fere Mit. Gae (x2) }
Khul Gae Bhag. Hamare } (x2)

(Hindi 25)