Jago Savera Aya Hai

Chorus:
Jago Savera Aya Hai, Mata Ne Jagaya Hai (x2) (Chorus)
Sahasra Kamal. Dal. Nir.mal. Mata
Ne Dar.Bar. Lagaya Hai
Jago Savera Aya Hai, Mata Ne Jagaya Hai (x2)

Shri Mataji (Jai Mataji), Shri Maharadni, (…)
Devkarya Samudyata, Hai Mata Akula,
Vishnugranthi Vibhedini, Hai Mata Bhavani,
Ma Bhaktipriya, Ma Bhaktigamya, Ma Sharmadayini,
Devi Niradhara, Hai Mata Niranjana, Mata Nirlepa, Mahashakti Nirmala, Ma Nish.kalanka, Hai Mata Nitya,
Ma Nirakara, Ma Nirakula

Mata Nirguna Nir.Mal. Ma Me (x2)
Poora nirakar. Samaya Hai

Hai Mata Nishkala, Mata Nishkama,
Ma Nirupaplava, Hai Nityamukta, Ma Nirvikara,
Ma Nirashraya, hey Mata Nirantara, Ma Nish.kar.na,
Mata Nirupadhi, hey Ma Nirishwara, Mata Niraga,
Hai Mata Nirmada, Mata Nishchinta,
Hai Nir.hankara, Maa Nirmoha, Hai Mata Nirmama,
Devi Nishpapa

Hai Nisamshaya Devi Ma (x2)
Tune Sara Vishwa Jagaya Hai

Hai Mata Nirbhava, hey Nirvikalpa, Hai Nirabadha,
Hai Ma Nirnasha, Mata Nish.kriya, Nishparigriha,
Mata Nistula,hey Nil.chikura, Devi Nirapaya,
He Devi Natya, Janani Sukh.prada, Ma Sandrakaruna,
Mata Mahadevi, heyMa Mahapujya, Mahapatak Nashini,
Hey Mahashakti, Hey Mahamaya
Hindi Songs 63a

Ap.Ke Karan. Maharati (x2)
Manav. Ne Khud. Ko Paya Hai

Hai Vishwarupa, Ma Pad.masana, Hey Mata Bhag.vati,
Ma Rakshakari, Hai Rakshasaghni, Ma Parameshwari,
Hai Nityayauvana, Hai Punyalabhya, Achintyarupa,
Devi Parashakti, Ma Gurumurti, Hai Adishakti,
Ma Devi Yogada, Hai Ekakini, Hai Sukharadhya,
Hey Shobhana Mata, hey Sul.bhagati, Sat Chit Ananda,
Ananda Rupini

Hai Devi Lajja Ji Tune (x2)
Moksha Ka Raah. Dikhaya Hai

Hey Mata Shubhakari, Hai Mata Chandika,
Ma Trigunatmika, Hai Mata Mahati, Ma Pran.Rupini,
Mata Par.Manu, Ma Pash.Hantri, Hai Vir.Mata,
Mata Gambhira, Hai Devi Garvita, Hai Kshipra Prasadini,
Hai Sudhashruti, Hai Dharmadhara,
Hai Vishwagrasa, Meri Mata Swastha, Swabaav. Madhura,
Hai Dhir. Samarta, Ma Paramodara

Hai Mata Shashwati Devi (x2)
Tune Sab.Ko Paar. Lagaya Hai

Ma Lokatita, Hai Shamatmika, Hai Lila Vinodini,
Ma Shri Sadashiv. , Ma Pushtih Devi,
Ma Chandranibha, Hai Raviprakhya, Hai Pavan.Kriti,
Ma Vishwagarbha, Hai Chittashakti,
Ma Vishwasakshini, Ma Vimala Devi, Ma Var.Da Devi,
Hai Mata Vilasini, Hai Mata Vijaya, sahajyog. Dayini
Ma Vishwa Nirmala, Ma Dharma Dayini,

Vandaru Jan. Vatsala (x2)
Tune Moksh. Ka Path. Dikh. Laya Hai