Muz.Rim Adil

MUZ.RIM ADIL
(Nirmal Sangeet Sarita – ‘Bandagi’)

Chorus:
Muz.Rim Adil Ho Gaye Hai
Masum Katil Ho Gaye Hai
Sun.Kar. Log. Mayil Ho Gaye Hai
Kya Dilvale Aj. Bedil Ho Gaye Hai,
Bedil Ho Gaye Hai
Muz.Rim Adil Ho Gaye Hai

Danishta Danisht Aj. Jahil Ho Gaye Hai (x2)
To Jahil Dekho Shane Mahfil Ho Gaye Hai (x2)
Masahale Aur. Bhi Mushkil Ho Gaye Hai (x2)
Ariji The Vo Mushtakil Ho Gaye Hai,
Mushtakil Ho Gaye Hai

Na Mumkin Jab. Ki Hasil Ho Gaye Hai (x2)
Kya Yahi Ab. Ap.Ke Sahil Ho Gaye Hai (x2)
Mar.Hale Aur. Bhi Mukammil Ho Gaye Hai (x2)
Irade Ap.Ke Dhayal Ho Gaye Hai,Dhayal Ho Gaye Hai

Insani Muzahab. Batil Ho Gaye Hai (x2)
Dekho Ruhani Sahaj. Me Shamil Ho Gaye Hai (x2)
Nashamil Khud.Se Gafil Ho Gaye Hai (x2)
Sab Ye Dekh “Belos” Tiltil Ho Gaye Hai,
Tiltil Ho Gaye Hai