Namami Shri Gan.Raj. Dayal.

Chorus:
Namami Shri Gan.Raj. Dayal. (x2)
Karat. Ho Bhakt. Naka Pratipal. (x2)
Namami Shri Gan.Raj. Dayal. (x2)

Nishidina Dhyan. Dhare Jo Prani
Hare Sakal. Bhav. Jal. (x2)
Janam.-Maran. Se Hot. Nirala
Nahi Lag.Ti Kar. Mal.

Lambodar. Gaj.Vadan. Manohar.
Galephulo Ki Mal. (x2)
Ridhisidhi Chamar. Dulave
Shobhatase Dur.Har.

Mushak. Vahan. Trishul. Pareshudhar.
Chandan. Jhanak. Vishal (x2)
Bramhadip. Sab. Dhyavat. Tum Ko
Ar.ji Tuk.rya Bal.