Nir.gun. Nir.mal. Nish.papa Ma

Chorus:
Nir.gun. Nir.mal. Nish.papa Ma (x2)
Hai hir.day ki ye abhilasa Ma (x2)
Bahe man. se Prem. Ras. Dhaar., Ras. Dhaar.
Jay. Bole Asht. Bhavani ki (x2)

Agyani Pandit. bana diye, Ji (x2)
Ma ne bujh.te dipak. jala diye, Ji (x2)
Ki Mam.ta ki Bauchhaare, Bauchhaare
Jay. Bole Asht. Bhavani ki (x2)

Ma ne soyi Shakti jagayi hai, Ji (x2)
Am.rit. ki Dhaar. Bahayi hai, Ji (x2)
Kar. diya bhedan. Sahasraare, Sahasraare
Jay. Bole Asht. Bhavani ki (x2)

Ma sharan. charan. Raj. payi hai, Ji (x2)
Ghat. bich. Ma Chhavi Samayi hai, Ji (x2)
Hua Nir.bal. ka uddhaare, uddhaare
Jay. Bole Asht. Bhavani ki (x2)

Chaitanya Anand. suhana hai, Ji (x2)
Yah. shubh. sandesh. batana hai, Ji (x2)
Kare pratigya nar. naare, nar. naare
Jay. Bole Asht. Bhavani ki (x2)