Raghupati Raghav Raja Ram

Raghupati Raghav. Raja Ram }
Patit. Paavan. Sita Ram } (x2)

Sita Ram Jay Sita Ram }
Bhaj. Pyare Tu Sita Ram } (x2)

Ishwar. Allah Tero Naam
Sab Ko Sanmati De Bhagwan