Swagat Agat Swa-gatam

Chorus:
Swagat. Agat. Swa-gatam (x2)
Ham. Sab. Kar.te Swa-gatam (x2)

Aj. Hamare Bich. Padhare
Shri Mataji Ap. Hain Tare (x2)
Jhum-Jhumke, Jhum-Jhumke
Kar.te Hain Gan (x2)

Pujyavar. Mataji ke Dar.shan. Pakar
Kar.te Swagat. Dil. Se Gakar (x2)
Prem Phulonki Mala Pah.Nate Hain Ham (x2)

Nir.mala Ma Se Vinati Hamari
Jivan. Sukh. Se Khar.de Bhari (x2)
Anand. Prem. Shanti Sada Hi Rahe (x2)