Adimaya

Chorus:
Hi Sahaz. Yog. Nauka }
Bhavasagari Taraya }
Hi Sahaz. Yog. Nauka }(x2)

Sut.Le Aphat. Vare }
Man. Taru Tyat. Vichare }(x2)
Tya Vad.Latuniya
Netil Adimaya

Mada Moha Lobh. Sus.Ri }
Kiti Dat.Khiti Vikhari }(x2)
Te Duhkha. Shant.Vaya
Mantrik. Adimaya

Bhram. Bhov. Yat. Ad.Li }
Nauka Pari Na Bud.Li }(x2)
Dharuni Sukanu Hati
Bas.Lyat. Adishakti

Amhi Sar.Vahi Pravasi }
Janar. Dur.Deshi }(x2)
To Marg. Dakhvaya
Adhikari Adimaya