Dekhila Vandila

Dev. Dev. Kuni Pahila
Dev. Kona Sange Bolela
Matajinchya Rupa Madhye (x2)
Dekhila Vandila…
Dev. Dev. Kuni Pahila
Dev. Kona Sange Bolela

Amha Mulanche Karita Poshan. }
Dukha Pasun. Kari Sauravshan. }(x2)
Jinchya Krupene Mahapapancha (x2)
Parat. Phire Dalla…

Sagun. Rupane The Kruthvivar. }
Bhakt. Denya Abhaya Mod.Var. }(x2)
Jinchya Darshane Mahsukhancha (x2)
Ogh Khula Jhala…

Adishakti, Adi Janani }
Sahaj. Jag.Vi Ji Kundalini }(x2)
Marg. Prapticha Sahaj. Sulabvhasa (x2)
Marg. Jine Davila…