Devi Mala

Kai Karu Bai Dhyas. Lag.La
Suchena Majhe Mala
Suchena Majhe Mala, Mala, Mala …
Devi Mala Nad. Tujha Lag.La (x3)

Chorus:
Kai Karu Bai Dhyas. Lag.La
Suchena Majhe Mala
Suchena Majhe Mala, Mala, Mala …
Chanda Mala Nad. Tujha Lag.La (x2)
Ai Mala Nad. Tujha Lag.La (x2)
Ambe Mala Nad. Tujha Lag.La (x2)

Kusumbachi Chorli Ambe Kashan. Bhijarli (x2)
Kai Karu Bai Dhyas. Lag.La
Suchena Majhe Mala
Suchena Majhe Mala
Devi Mala Dhyas. Tujha Lag.La (x3)

Jariche Lugade Kashan. Marlele (x2)
Daityana Lorlevile Ga Rati Bai (x2)
Ratnancha Chura Ambe Kashan. Vicharla (x2)
Jhanjecha Bhar. Padala Ga Rati Bai (x2)

Nau Khande Dhup., Nau Khande Kapur. (x2)
Kailasi Dhur. Gela Ga Rati Bai (x2)