Dhyan Te Rangerle Sahasrara Dwari

(Sangli, 1985 – ‘Music of Joy 2’)

Dhyan. Te Rangerle Sahasrar. Dwari (x2)
Mukhi Naam . Gheta (x2) }
Nirmala Hi Tari }(x2)
Dhyan. Te Rangerle Sahasrar. Dwari (x2)

Charani Tujhya Baisat. Mate, Man. Te Nivale (x2)
Sushumnachya Marge, (x2) }
Swarupachya Tiri… }(x2)

Akar. Ukar. Makar. Te Bramha (x2)
Chaitanyatsa Garbh. (x2) }
Mooladhari Davi }(x2)

Anandachya Urmi, Antari Baheri (x2)
Chaitanyachya Sagari (x2) }
Amhi Maru Dubi } (x2)

Sahasrar. Bhed., Konhi Nahi Kela (x2)
Adishakti Nirmala (x2) }
Ata Karya K.ri } (x2)

Yogiraj. Zhale, Sadhusant. Ale (x2)
Ayila Prarthile (x2)}
Adnya Chakrawari }(x2)

Bal. Dhaw. Vegi, Nako Rahoo Duri (x2)
Swarup. Sakshat. (x2) }
Thujyats. Samori } (x2)

Premachi Hi Ganga, Chaitanyachya Sagari (x2)
Anant. Swarupi (x2) }
Vani Moun. Dh.ri }(x2)