Gondharl Mandila

(Short Version)

Gondharl. Mandila Aicha Gondharl. Mandila (Chorus)

Koni Ghagari Nachava
Kone Sumbhale Vajava
Koni Aila Borleva, Koni … Mandava
He Gondharl. Mandila …
Aj. Ghari Majhya Mata Ai (x2)
Ai Arud. Asnavar, Taki Nazar. Bhaktavar. (x2)
Kali Yogyanna Supar. (x2)
Mahishasur. Mardini Devi Mahakali Ali (x2)
Aj. Ghari Majhya Turleja Bhavani Ali (x2)
Borlavu Borlavu Sarv. Jevan. Bhi Borlavu (x2)
Tichya Gondharlala Yeu, Daha-Panch. Ghau Jeu (x2)
Vaiche Tu Gan.Pati Gondharla Ye (x2)
Sinhapurchya Mahadeva Tu Gondharla Ye (x2)
Gan.Kapurche Dattatreya Gondharla Ye (x2)
Paligav.Che Khanderaya Gondharla Ye (x2)
Avan.Gachi Yamai Tu Gondharla Ye (x2)
Kolhapurchi Mahalakshmi Tu Gondharla Ye (x2)
Tuljapurchi Tuljabhavani Gondharla Ye (x2)
Hradayaswamini Nirmal. Mata Tu Gondharla Ye (x2)
Landanpurchi Nirmal. Mata Gondharla Ye (x2)
Vishwa Vyasaki Nirmal. Mata Gondharla Ye (x2)
Ai Ude Ga Ambabai… (Repeat)