He Prabho

(Marathi Hymn Book)

Chorus:
He Prabho Tu Nyana Rupe
Kalpavruksha Lavile (x2)
Baharalya Shakha Tayanchya
Chintani Man. Rangile
Vishwa He Samavile

Ya Padasi Akalili, Surya Chandrachi Prabha (x2)
Bheduni Tya Brahmarandhra
Vyapile Awaghya Nabha (x2)
Manthuniya Sapt. Sindhu Jagan. Te Je Vyapile (x2)
Vishwa He Samavile

Sanskruti Gangogh. Vahe, Tyamadhe Awagawuni (x2)
Shodhanya Shiv. Saty. Sundar.
Divya Shraddha Ghewuni (x2)
Chalale Path. Sadhanecha, Guru Padate Paw.le (x2)
Vishwa He Samavile

Nyan. Rupa He Virata, Anu Anut. Tuj. Pahude (x2)
Shakti Yukti Namrata De
Sheel. Shubh. Sankalp.de (x2)
Atmanyane Nishchaye Man., Chetana May. Jah.le (x2)
Vishwa He Samavile