Keshava Madhava

(‘Music of Joy 3’)

Chorus:
Keshava Madhava }
Tujhya Namat. Re God.wa (x2) } (x2)

Tujhya Sar.kha Tutz. Deva }
Tula Kunatsa Nahi Heva }(x2)
Veloveli Sankatatuni Tarisi Man.va

Veda Houn. Bhakti Sathi }
Gop. Gadyansaha Yamune Kathi }(x2)
Nanda Gharicha Gayi Ha Kisi Gokuli Yadava

Vir. Dhanurdhar. Partha Sathi }
Chakri Sudhar.shan. Gheun. Hathi }(x2)
Rath. Hakuniya Pandavancha Pal.visi Kaurava