Lahar La Sahazacha Pataka

Chorus:
Lahar.La Sahazacha Pataka Lahar.La! (x2)
Shubh. Sandesh. Hya Pirhicha (x2)
Bhavishyakarlala (x2)
Lahar.La Sahazacha Pataka Lahar.La! (x2)

Chanchal. Chitt. Ata Thahar.Le (x2)
Sarv. Gavasale Ze Ze Har.Vale (x2)
Vatsalyane Prem. Ghas. Bhar.Vile (x2)
Ale Balas. Sahazachya Barlala!

Shiv.Shakticha Vajr. Kadad.La (x2)
Saitani Sankalp. Ho Phas.La (x2)
Bhut.Badhecha Manorath. Dhalala (x2)
Shaktirup. Durgecha Prakop. Pragat.La!

Drushyatunahi Adrushya Ho Dis.Le (x2)
Nayanatuni Bhay. Paar Vilopale (x2)
Tejaswini Ma Swarup. Prakhar.Le (x2)
Adishakticha Hach. Khara Drushtant. Ho Tharala!