Maran Tse Mele

(Rev Narayan Waman Tilak; Marathi Hymn Book
Nirmal Sangeet Sarita – ‘Atma Ki Chadar’ – Sheet of Soul)

Chorus:
Maran.Tse Mele }
Prabhu Mazhe Vijayi Zhale }(x3)

Pashchim. Nat.li, Purava Hi Nat.li (x2)
Var. Dutanchi Sainya Bhar.li (x2)
Anuraga Madhye Priti Ram.li (x2)
Maran.tse Rad.le Prabhu Mazhe Vijayi Zhale

Tav. Gar.tachi Hasu Lag.li (x2)
Nisar.va Ne Phule Udhalali (x2)
Sant. Mahante Shire Lav Vili (x2)
Bhakt.hi Nam.le Prabhu Mazhe Vijayi Zhale

Nav Balala Naman. Karu Ya (x2)
Nav.sumananchi Marl. Arpuya (x2)
Gani Manohar. Tyas Gavuya (x2)
Hrudi Mam. Bas.le Prabhu Mazhe Vijayi Zhale