Mataji, TumChi Daya

Mataji, Tum.Chi Daya, Amhas. Labhude
Shri Mataji, Tum.Chi Daya Amhas. Labhude
Tum.Chiya Jagat. Shanti,
Saukhya Labhude…

Chorus:
Mataji, Shri Mataji, Tum.Chi Daya.
Amhas. Labhude
Mataji Tum.Chi Daya Amhas. Labhude
Tum.Chiya Jagat. Shanti,
Saukhya Labhude…
Mataji, Shri Mataji, Tum.Chi Daya,
Amhas. Labhude

Jagat. Vatsala Kali Anahat. Bhumi Jahali (x2)
Karanyat.La Kumhar (x2)
Shakti Labhude…

Akrandan. Kariti Din. Swarth. Pari Daya Vihin. (x2)
Bhavanyas. Ha Kela (x2)
Paya Labhude…

Vivek. Sayyam. Dhir. Shraddha Karun. Apaar. (x2)
Sarv. Dharm. Ek. Bhav. (x2)
Mati Labhude…

Sat-Asat Sadaiv. Mishr., }
Kon. Shatru, Kon. Mitr. }(x2)
Nivadanitz. Karanyachi (x2)
Buddi Labhude…