Namo Namo Maria

(Shrirampur group)

Chorus:
Namo Namo Maria, Oh, Oh, Oh, Oh
Namo Namo Maria, Dutacha Namaskar
Tujhya Poti Janm. Ghei Prabhu Tar.nar (x2)

Sarv. Striyamadhye He Tuch. Jag.dhanya
Dev.bap. Zhala He Tu Zhala Prasanna (x3)
Mariyene Kela, Oh, Oh, Oh, Oh
Mariyene Kela Dev. Putrancha Swikar
Tujhya Poti Janm. Ghei Prabhu Tar.nar (x2)

Yosefachya Mana Madhye Sanshay. Yei
Nishkalank. Maria Ka Garbh.Vati Rahi (x3)
Dharm. Pani, Oh, Oh, Oh, Oh
Dharm. Pani Sod.nyacha Yojla Vichar
Tujhya Poti Janm. Ghei Prabhu Tar.nar (x2)

Swapni Yosefachya Yei Dev. Achadut.
Nishkalank. Mariyes. Deu Nako Dosh. (x3)
Gunya Govindane, Oh, Oh, Oh, Oh
Gunya Govindane, Ha Nande Parivar
Tujhya Poti Janm. Ghei Prabhu Tar.nar (x2)