Pratham Tula Vandito

Pratham. Tula Vandito Krupala (x2)
Gajanana Gan.Raya … (x2) (Chorus)
Pratham. Tula Vandito Krupala (x2)

Vighnavinashak. Gunijan.Palak. }
Durit. Timir. Har.Ta }(x2)
Sukh.Karak. Tu Vitt.Vidarak. }
Tuch. Tujhyasar.Kha }(x2)
Vakr.Tunda Bramhand.Nayaka }
Vinayaka Karunaya }(x2)

Siddhivinayak. Tuch. Ananta }
Shivatm. Dya Mangala }(x2)
Sindhur.Vadana Vidyadisha }
Jyadipa Vatsala }(x2)
Divya Ishvara Sahayya Karave }
Ha Bhav.Sindhu Laraya }(x2)

Gaj.Vadana Tav. Rup. Manohar., }
Shukrandan Shiv.Suta }(x2)
Chintamani Tu Asht.Vinayak., }
Sakalanchi Devata }(x2)
Riddhi-Siddhichya Varajyaya, }
Dei Krupechi Chhaya }(x2)