Sagun Sajire Rup Gojire

Sagun. Sajire Rup. Gojire (x2)
Yuge Yuge Dis.Nar (x2)
Purvi Hote Ata Ahe (x2)
Pudhe Hi Te As.Nar (x2)

Dharane Dharuni Tuzhyach. Udari (x2)
Bhakt. Amhi Bas.Nar (x2)
Brahmarupachi Khun. Mulachi (x2)
Ai Tumha Pus.Nar (x2)

Jase Thevile Tasech. Rahu (x2)
Nahi Bare Rus.Nar (x2)
Aishavaryaze Bhavad. Yeta (x2)
Nahi Amhi Phas.Nar (x2)

Krama Kramane Hrudaya Mandiri (x2)
Rup. Tuzhe Thas.Nar (x2)
Thasalyavarati Sahaz. Yogi Amhi (x2)
Nishidini Has.Nar (x2)