Shri Ganesha Kinaryala Lau

(based on performance at Alibag (fishing village) on 20/12/1990
‘Music of Joy 3’ &’Mauli 2’)

Chorus:
Hya Deshachi Budaleli Nau (x2)
Shri Ganesha Kinaryala Lau (x2)

Bhaktachya–Hakela Ubha Rah.si (x4)
Sankat.kali Tu Dhau.ni Yeshi (x4)
N.ko Dhan. Dau.la–Tishi Maz. Hau (x2)
Shri Ganesha Kinaryala Lau (x2)

Tufan. Vad.li Sut.La Vara (x4)
Ithe Na Kunatsa Adhar. Mala (x4)
Roj. Nighe Majya Mukhi Tuzhe Nau (x2)
Shri Ganesha Kinaryala Lau (x2)

Sukh. Na Hi Kothe Ale Hya Sansari (x4)
Saumsaratsa Bhar. Sara Doyiwari (x4
Tu Dakhav. Maz. Mala Gao (x2)
Shri Ganesha Kinaryala Lau (x2)

Saunsari Pal.Na Hya Nau.ketsa (x4)
Adhar. Ahe Ha Jivanatsa (x4)
Hya Vishwa–chya Hakela Tu Dhau (x2)
Shri Ganesha Kinaryala Lau (x2)