Shri Hanuman Stuti

Chorus:
Anjanichya Suta, Tula Ramatza Var.dan. }
E k. Mukhane Bola, Bola Jay Jay Hanuman. }(x2)

He Divya Tujhi Ram. Bhakti, Bhavya Tujhi Kay.
Bal. Pani Gela Kitu, Suryala Dharaya, Ha!(x2)
Are Hadar.li Hi Dhar.ni, Thar. Thar.le As.man.
E k. Mukhane Bola, Bola Jay Jay Hanuman.

Lakshman. Ali Murcha, Laguniya Ban.
He Dron.giri Sathi Raya, Kele Tu Udan.(x2)
He Tal.hata Vara Ala, Gheuni Panch.pran.
E k. Mukhana Bola, Bola Jay Jay Hanuman.

He Sitamayi Shodhasati, Ghatalisa Lanka
Tithe Rama Namatsa Tu, Vaz.vila Danka, Re Danka(x2)
Are Daitya Khava Ale Sare, Pari Has.le Bibhishana
E k. Mukhana Bola, Bola Jay Jay Hanuman.

Har. Tula Nav.ratnancha, Janakine Ghat.la
Pahiles. Fodun. Moti, Rama Kothe At.la, Ha!(x2)
Are Ugh.duni Apuli Chati, Davile Prabhu Bhag.wan.
E k. Mukhana Bola, Bola Jay Jay Hanuman.

He Ale Kiti Gele Kiti, Sampale Bharara
Tujhya Pari Nawatsare, Azuni Darara, Ha!(x2)
He Dhavat.ye Lav.kari, Amhi Zhalo Re Hairana
E k. Mukhana Bola, Bola Jay Jay Hanuman.

Dhanya Tujhe Ram.rajya, Dhanya Tujhi Seva
Tujhe Bhakt. Amhi Sare, Gunavanta Deva, Ha!(x2)
Bol. Kuni Gheto Tula, Pingalevara Aza
E k. Mukhana Bola, Bola Jay Jay Hanuman.

Shri Ram. Lakshman. Janaki Jay Bol. Hanuman. Ki !