Tujhach Mataji Pare

Chorus:
Tujhach. Mataji Pare Prakash. Antari
Tujhech. Sahaj. Yog. He Phire Jagavari

Karlya Karlya Phule Phule Tula Pukarati   }
Paha Tujhich. Chalali Nabhat. Arati            }(x2)
Tula Disha Na Harati Ata Kharokhari
Tujhech. Sahaj. Yog. He Phire Jagavari

Tujhya Mulech Jahala Akher. Phaisala        }
Dilas. Dhir. Todaya Amhis. Shrunkhala       }(x2)
Ata Bhavishya Amuche Ase Tujhyakade
Tujhech. Sahaj. Yog. He Phire Jagavari

Shri Mataji Tulach. Dhukh. Amuche Karle      }
Tujhich. Shvattvana Amha Shanoshani Mile }(x2)
Ninad. Sahajayogacha Dhume Dharodhari
Tujhech. Sahaj. Yog. He Phire Jagavari

Tujhya Saman. Ek. Hi Nase Tujhyavina     }
Sadaiv. Ya Pude Karu Tujhich. Vandana   }(x2)
Sarel. Amrutapari Tujhich. Vaikh.ri
Tujhech. Sahaj. Yog. He Phire Jagavari