Zulzul Vahe

(Ganesha Bhajan)

Chorus:
Zulzul Vahe Punya Jarlatsa
Nir.zar. Ho, Nir.zar. Ho
Shri Vighneshwar. Sadhana Shubhankar. Ozhar. Ho, Ozhar. Ho

Gan.Rayala Vigh.nasur. Ye }
Sharan. Jite, Sharan. Jite }(x2)

Bhakta Janana Bhay. Davil. Ka
Maran. Tite, Maran. Tite
He Vigh.neshwar. Charan. Dayeche
Pazhar. Ho, Pazhar. Ho
Shri Vigh.neshwar. Sadhana Shubhankar.
Ozhar. Ho, Ozhar. Ho

Krushna Shirletsa Mushak. Dhave }
Da– Rashi, Da– Rashi }(x2)
Taisha Par.te Bhaktancha
Sankat. Rashi, Sankat. Rashi
Bhovya Chirante Mandir. Hechir.
Sundar. Ho, Sundar. Ho
Shri Vighneshwar. Sadhana Shubhankar.
Ozhar. Ho, Ozhar. Ho