Ganesh. Sthuti (Hem.ja Sutam.Bhaje)

Chorus:
Hem.Ja Sutam Bhaje Ganesh. Mish. Nandanam
Ek.Dant. Vakr.tund. Nag. Yagya Sutr.kam
Rakt. Gatr. Dhumr. Netr. Shukl. Vastr. Manditam
Kalp. Vruksh. Bhakt. Raksh Namostute Gajananam

Pash. Pani Chakr. Pani Mush. Kadi Rohinam
Agni Koti Surya Jyoti Vajr. Koti Nirmalam
Chitr. Mal. Bhakti Jal. Bhal. Chandr. Shomitam
Kalp.Vruksh. Bhakt. Raksh Namostute Gajananam

Bhut. Bhavya Havya Kavya Bhragur Bhag. Varchitam
Divya Vahine Kal. Jal. Lok. Pal. Vanditam
Purn.Brahm. Suryavan. Purusham Purantakam
Kalp. Vruksh. Bhakt. Raksh Namostute Gajananam

Vishw. Virya Vishw. Surya Vishw. Karm. Nirmalam
Vishw. Harta Vishw. Karta Yantr. Tantr. Pujitam
Chatur Mukham Chatur Bhujam Sevitum Chatur Yugam
Kalp.Vruksh. Bhakt. Raksh Namostute Gajananam