Ganesha, Ganesha

Chorus:
Ganesha, Ganesha (x2)
Jai Jai Shri Ganesha

Sumukha Ekadanta (x2)
Kapila Gajakarnaka (x2)
Gajakarnaka (x2)

Lambodar Vikata (x2)
Vighnanasha, Ganadip (x2)
Ganadhip (x2)

Dhumraketu Ganadhyaksha (x2)
Bhalachandra Gajananah (x2)
Gajanana (x2)