Mataji Nirmala Devi (Bala)

Mataji Nirmala Devi (Chorus x2)

Adi Shakti Parabrahma (x3)
Nishkalanka Parameshwari (x3)
Nityamukta Nirmal Vinodini (x3)
Padamasana Bhuvaneshwari (x3)