Om Namashiva, Om Namashiva

(Ravindra Jain; from Ramayana TV series)

Chorus:
Om Namashiva, Om Namashiva,
Om Namashiva, Namashiva, Namashiva

Dam.ru Paani, Shool. Paani He Nat.rajan.
Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo
Sheesh. Gang. Bhasm. Ang. Kar.te Dharan.
Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo
Dam.ru Paani, Shool. Paani He Nat.rajan.
Namo Namo

Tum. Adi Dev. anadi ho, Tum. ant. heen. anant. ho
Om Namashiva
Shrimant. Ho Bhag.vant. Ho, He Nath. Gir.ja kant. ho
Om Namashiva Namashiva Namashiva Namashiva
Sashil. Rachat. Tan.virath., He Trilochan. Namo Namo…
(Chorus)

Nisaar. Is. Sansar. Me Shivanam. Keval. Saar. He
Om Namashiva
Shiv. Shakti He, Shiv. Bhakti He, Shiv. Mukti Ka Adhar. He
Om Namashiva Namashiva Namashiva Namashiva
Rom. Rom., Om Om, He Agnashan.
Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo
(Chorus)