Rupam Dehi

(From Markandeya Purana; from Argalaa Stotra, in praise of Chandika)

Aum Namashchanidakayai
Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini
Durga Shiva Kshama Dhatri Swaha Swadha Namostute
Jay. Twam Devi Chamunde Jay. Bhuta Paharini
Jay Sarvagate Devi Kalaratri Namostute
Mahishasur Nirnasha-Vidhatri Varade Namah

Chorus:
Rupam dehi Jayam dehi Jasho dehi Dvisho jahi

Raktabija Badhe Devi Chandamunda Vinashini

Chatur Bhuje Chatur Vaktra Samstute Parameshwari

Nirmala Ma Himachala Suta natha Samstute Parameshwari

Dehi Saubhagya Marogyam Dehi Devi Param Sukham

Videhi Devi KalyanamVidehi Vipulam Shriyam

Achintyarupa-Charite Sarva Shatru-Vinashini

Vidyavantam Yashasvantam Lakshmivantamscha Man Kuru
Shri Adi Shakti Samstute Shashvad Bhaktya Sadambike